-   K   A   T   A   L   O   G   -

EUROMIKSER TETOVO

EUROMIKSER od Tetovo e kompanija koja ušte od 1992 godina profesionalno se zanimava so prodažba na site vidovi betonski mešalki, račni količki i site vidovi na gradežen alat. Kompanijata e edinstven ovlasten distributer i serviser za Makedonija,Kosovo i Albanija za mešalkite za beton od ALTRAD LIV od Slovenija, i na site proizvodi od proižvoditelot ALTRAD. EUROMIKSER e locirana vo Tetovo, no našite proizvodi može da se najdat na poveḱe od 800 prodažni mesta vo site gradovi vo Severna Makedonija, so edinstvena cel da bideme što poblisku do našite klienti. So gordost može da kažeme deka ne postoi gradežna kompanija vo državava koja ne gi koristi našite proizvodi, a isklučitelniot kvalitet i mnogu povolnite ceni ovozmožija proizvodite na EUROMIKSER da se najdat i na mnogu prodažni mesta. Raspolagame so mikseri za podgotovka na beton od site vidovi i golemini, što može da gi zadovolat potrebite na kupuvačite na našite proizvodi, bez razlika dali se raboti za gradežni firmi ili fizički lica. Našeto moto e deka uspehot na kompanija e uspeh i na našite klienti. Na site proizvodi obezbeduvame servis i rezervni delovi. Našata prodažba se zgolemuvaat od den na den. Uspešnoto čekorenje na EUROMIKSER na gradežniot pazar Vo Severna Makedonija i sosednite zemji, planirame da prodolži so sopstveno proizvodstvo na betonski mešalki Račni količki i site vidovi na gradežen alat, za što nudime partnerstvo na site zainteresirani stranski investitori i konsultanti. EUROMIKSER ime na doverba i kvalitet.
Broj 1 za gradežen alat.

CEO
Musa Kamberi