РАЧНА ГРАДЕЖНА КОЛИЧКА РМБ 100  • Чудо во пластика!
    Oваа количка е задолжителна за работниците кои работат на патишта и земјоделците. Погодна за најтешките работи