КОМПАКТ 140 • -60%, Значително подобар резултат
  -До 60% заштеда на време
  -Брзото стоп-старт копче обезбедува сигурно исклучување
  -Брзо празнење на машината
  -Лесен и пренослив - лесен за носење
  -Сервис и одржување.